ทีมงาน

นายนวพล บัวอินทร์

  • วิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกร (วย.) สูงสุดในสายงานวิศวกรรมโยธา
  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประสบการณ์ทำงานทั้งในสายงานเอกชนและราชการกว่า 13 ปี
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิศวกรออกแบบก่อสร้าง การประปานครหลวง

นายไพโรจน์ วัชมานันท์

  • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างและออกแบบโครงสร้างกับบริษัทเอกชนกว่า 13 ปี
  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผ่านงานก่อสร้างมาหลายรูปแบบทั้งงานขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่หลักพันล้าน
  • ปัจจุบันเป็นวิศวกรอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นวิศวกรที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างให้กับบริษัทมหาชน