ผลงานของเรา

ผลงานชิ้นที่ 1

 • บ้านพักอาศัย 3 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย 165 ตารางเมตร
 • ราคาก่อสร้าง 1.7-2.1 ล้าน
 • สถานที่ตั้งโครงการ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ

ผลงานชิ้นที่ 2

 • บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
 • พื้นที่ใช้สอย 800 ตารางเมตร
 • ราคาก่อสร้าง 8.6-12 ล้าน
 • สถานที่ตั้งโครงการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลงานชิ้นที่ 3

 • บ้านไม้ยกใต้ถุนสูง
 • ขนาดพื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร
 • ราคาก่อสร้าง 2.7-3.9 ล้าน
 • สถานที่ตั้งโครงการ จ.ตาก