วิศวกรปฐพีและฐานราก - นวพล บัวอินทร์ (วุฒิวิศวกรโยธา วย.)

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2554 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทัศนคติต่อวิชาชีพ

งานวิศวกรรมฐานรากนั้น ไม่เพียงแต่เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความเข้าใจอย่างแท้จริงทางด้านเทคนิคอย่างเดียว หากยังเป็นทั้งงานศิลปะด้วย เนื่องจากวิศวกรฐานรากต้องเข้าใจหลักธรรมชาติของดิน รวมไปถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของน้ำในดิน ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับวิศวกรรมแขนงอื่น ก็จะทำให้งานมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จุดหมายของงานนั้น มิใช่อยู่ที่ว่างานจะต้องเสร็จ ลุล่วงอย่างเดียวเท่านั้น หากยังคงหมายถึงว่า วิศวกรฐานรากจะทำอย่างไร ? ให้งานของตัวเองผสมผสานเข้ากับงานวิศวกรรมแขนงอื่นและงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้ทุกอย่างออกมาลงตัวอย่างมากที่สุด กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุด โดยยังคงไว้ซึ่งคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโครงการ

ประวัติการทำงาน

เมษายน พ.ศ. 2545 - มีนาคม 2547 บริษัทฤทธา จำกัด

ตำแหน่งวิศวกรภาคสนาม รับผิดชอบในด้านควบคุมงานก่อสร้าง

 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ 8000 ตารางเมตร ในโครงการบุรีรายารีสอร์ตแอนด์สปา หาดริมน้ำ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เมษายน พ.ศ. 2547 - พฤศจิกายน 2548 บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งวิศวกรภาคสนาม รับผิดชอบในด้านควบคุมงานก่อสร้าง

 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสโมสร พร้อมสระว่ายน้ำ พื้นใช้สอยที่ 1600 ตารางเมตร ในโครงการลัดดารมย์ รามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพ

พ.ศ. 2550 - 2552  บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งวิศวกรออกแบบงานปฐพี แผนกวิศวกรรม ประจำสำนักงานใหญ่

 • ออกแบบขั้นตอนวิธีการก่อสร้างอาคารสูบน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 เมตร ตั้งอยู่บนระดับน้ำที่มีความลึก 23 เมตร กลางเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 • ออกแบบผนังเข็มพืดเหล็กพร้อมระบบค้ำยันป้องกันดินพังทลาย จากงานขุดดินลึก 3.50 เมตร เพื่อก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเสีย ของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ออกแบบเสาเข็มรับโครงสร้าง Jetty, Jetty Platform, Mooring Dolphin, Breasting Dolphin และเสาเข็มรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารส่งน้ำ ของบริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
 • ออกแบบฐานรากของอาคารโรงงานปูนซีเมนต์ตรานครหลวง บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ออกแบบและวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโครงการพอลีเอทิลีน หาอัตราส่วนความปลอดภัยเสถียรภาพของลาดดินความสูง 7 เมตร เพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตพุด จ.ระยอง
 • ออกแบบฐานรากโรงงานประกอบสำเร็จรูปแยกก๊าซ แอลเอ็นจีโครงการพลูโต แอลเอ็นจี น้ำหนักชิ้นงานประกอบรวม 82,000 ตัน ของบริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ ประกอบที่โรงประกอบท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จ.ระยอง เพื่อส่งไปติดตั้งที่ Blaydin Point in Darwin ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย

2556 - ปัจจุบัน การประปานครหลวง

ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ รับผิดชอบในด้านการออกแบบก่อสร้าง โดยคำนวณออกแบบให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

 • ออกแบบโรงอาหารหลังคาแปดเหลี่ยมจำนวน 2 หลัง พื้นที่ 250 ตารางเมตร บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมระบบส่งและสูบจ่ายน้ำ เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร
 • ออกแบบระบบโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 • ออกแบบโรงอาหารจำนวน 1 หลัง พื้นที่ 400 ตารางเมตร บริเวณสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 • ออกแบบอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ของสำนักงานประปา สาขาประชาชื่น พื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • ออกแบบโรงจอดรถบรรทุกขนาด 6 ตันจำนวน 6 คัน ของสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • ออกแบบโครงสร้างพิเศษรับท่อเหล็กเหนียวขนาด 400 มิลลิเมตรความยาวของท่อ 21 เมตร มีโครงสร้างพิเศษรับที่ริมฝั่งคลองทั้ง 2 ฝั่งข้ามคลองเปร็ง สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • ตรวจสอบอาคารสำนักงานแพทย์ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร เพื่อต่อเติมเป็นอาคาร 5 ชั้น ตรวจสอบแข็งแรงของคาน เสา ฐานราก พร้อมทั้งเสริมกำลังให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกในส่วนที่จะต่อเติมอาคารได้ บริเวณสำนักอาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • ออกแบบทางเท้าบริเวณลานพระรูปรัชกาลที่ 5 พร้อมออกแบบกันสาดยื่น 5.5 เมตร พื้นที่ 55 ตารางเมตร บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • ออกแบบแก้ไขรั้วของสำนักงานประปาสาขามีนบุรี เกิดการทรุดตัวแตกต่างกัน ทำให้เกิดการเอียงตัว ความยาว 150 เมตร สำนักงานประปาสาขามีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ออกแบบฐานรากของถังเหล็กรับน้ำหนักของเหลว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.74 เมตร สูง 12.65 เมตร จำนวน 2 ถัง โครงการ H-ESIE PROJECT ในนิคมอุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
 • ออกแบบโครงสร้างฐานรับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตโคตมะ หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 19 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาวังเจ้า ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 • ออกแบบโครงสร้างเบาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวแอลป้องกันน้ำท่วมคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณริมคลองประปาด้านทิศตะวันออกจากถนนแจ้งวัฒนะถึงไซ่ฟ่อนคลองหลวง รวมระยะทาง 10.2 กิโลเมตร
 • ออกแบบโครงสร้างเสาเข็มคอนกรีตรับแรงด้านข้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 22 เซนติเมตรยาว 12 เมตรจำนวน 2 ต้น รองรับโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมรูปตัวแอล เพื่อเสริมเสถียรภาพของลาดคลองประปาให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของรถที่วิ่งสัญจรริมคลองประปาและออกแบบแก้ไขปัญหาลาดคลองบางส่วนที่เกิดการเคลื่อนพังไปแล้ว ของการประปานครหลวง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • ออกแบบวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโครงการบ่อตากตะกอนของการประปานครหลวง หาอัตราส่วนความปลอดภัยเสถียรภาพของลาดบ่อตากตะกอนความสูง 3 เมตร เพื่อหาความลาดชันที่เหมาะสมในการตัดลาดดินของบ่อตากตะกอน ที่การประปานครหลวง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ดูทีมงานทั้งหมด คลิก!