รับออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคาร โรงงานให้ประหยัดวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

ความเข้าใจผิดของคนส่วนมากในงานออกแบบโครงสร้าง

1. งานออกแบบโครงสร้างราคาถูก ออกแบบเร็ว ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ

เป็นความจริงครับ ที่งานออกแบบโครงสร้างที่ราคาถูกและใช้เวลาออกแบบน้อยจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้ในการออกแบบได้ แต่ส่วนที่หลายท่านอาจมองข้ามไปคือ ในการก่อสร้างบ้าน อาคาร โรงงานหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จริงๆแล้วค่าก่อสร้างมีอยู่หลายส่วน กล่าวคือ มีค่าออกแบบ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน หากท่านประหยัดในส่วนของการออกแบบหรือใช้บริการวิศวกรออกแบบโครงสร้างราคาถูก ได้แบบไวแล้วละก็ ท่านมีความเสี่ยงจะต้องจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานเกินความจำเป็น เพราะการออกแบบขาดความละเอียด ไม่ประหยัด ก่อสร้างยาก ซึ่งส่งผลให้ต้องใช้งบก่อสร้างที่สูงขึ้นในส่วนของค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

การออกแบบโครงสร้างที่ขาดความละเอียด มักจะไม่ประหยัด ก่อสร้างยาก ส่งผลให้ต้องใช้งบก่อสร้างที่สูงขึ้นในด้านค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

2. งานออกแบบโครงสร้างจ้างวิศวกรคนไหนก็ออกแบบได้เหมือนกัน

คำกล่าวนี้เป็นความจริงในส่วนของการออกแบบได้ คือ วิศวกรออกแบบทุกคนเหมือนกันตรงที่ มีความสามารถในการออกแบบโครงสร้างได้ โดยทำให้สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ได้โดยไม่พังทลาย แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือ วิศวกรออกแบบโครงสร้างแต่ละคนมีความสามารถในการออกแบบ ให้ก่อสร้างได้ง่าย ประหยัดค่าวัสดุและค่าแรงงานในการก่อสร้างได้ไม่เท่ากัน

โดยทั่วไปแล้ววิศวกรออกแบบโครงสร้างที่ไม่เคยมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างมาก่อน มักจะขาดความเข้าใจสภาพที่แท้จริงของงานก่อสร้าง การออกแบบจึงเป็นการใช้หลักหรือทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งหลายครั้งจากประสบการณ์ของเรา แบบที่ออกแบบมาใช้ในทางปฏิบัติได้ยากหรือไม่ได้เลย กล่าวคือ คนที่ทำงานอยู่หน้างาน เช่น ผู้รับเหมา ช่างก่อสร้างและคนงานต้องประสบกับความยากลำบากในการก่อสร้างตามแบบที่ได้มา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง หรือเลวร้ายที่สุดคือ ก่อสร้างจริงไม่ได้ ต้องส่งแบบกลับเพื่อปรับปรุงหรือออกแบบใหม่ ทำให้เสียทั้งเวลาและงบประมาณก่อสร้างโดยไม่จำเป็น

วิศวกรออกแบบโครงสร้างที่มีความรู้ ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างและประสบการณ์ออกแบบโครงสร้างร่วมกันเท่านั้น ที่จะช่วยให้ท่านประหยัดในทุกมิติได้จริง

3. งานออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์จะช่วยให้ประหยัดวัสดุก่อสร้าง

สมัยนี้มีการโฆษณาชวนเชื่อกันค่อนข้างมาก เพราะเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างพัฒนาไปไกลแล้ว โดยมีซอฟต์แวร์ออกแบบที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การออกแบบโครงสร้างรวดเร็วกว่าแต่ก่อนที่ต้องใช้การคำนวณในกระดาษทีละส่วนครับ

อย่างไรก็ตาม หากเราทำความเข้าใจกันดีดี จะพบว่า แม้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ออกแบบโครงสร้างจะช่วยให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างมีความสะดวกมากขึ้น แต่การใช้ซอฟต์แวร์ให้ได้ผลงานออกแบบโครงสร้างที่ดี ยังขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นหลัก การจะทำให้โครงสร้างประหยัดวัสดุจึงเป็นหน้าที่ของวิศวกร ที่ต้องใช้มันสมองและสองมือในการออกแบบ เพื่อให้โครงสร้างที่ได้ประหยัดวัสดุก่อสร้างอย่างแท้จริง

หากเราจะเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างว่า

ซอฟต์แวร์ออกแบบโครงสร้าง เป็นดินสอหนึ่งแท่งกับกระดาษหนึ่งแผ่น

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง คือ คนวาดรูป

เราให้ดินสอหนึ่งแท่งกับกระดาษหนึ่งแผ่นแก่คนวาดรูป 2 คน ให้วาดรูปบ้านในจินตนาการสักหลัง ท่านคิดว่ารูปภาพที่วาดเสร็จแล้วของนักวาดรูป 2 คนจะเหมือนหรือเปล่าครับ ? คำตอบนี้ท่านเองทราบดี ว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะเหมือนกันได้ งานออกแบบโครงสร้างก็เช่นเดียวกัน ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันแต่คนใช้ต่างกัน ผลที่ได้ย่อมไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน!

ดังนั้น การออกแบบโครงสร้างจะประหยัดค่าวัสดุก่อสร้างมากน้อยเพียงใด หลักๆแล้วขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบครับ ซอฟแวร์เป็นเพียงตัวช่วยให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น

วิศวกรออกแบบโครงสร้างที่ดีจริงๆ ไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ ก็สามารถออกแบบให้ประหยัดวัสดุก่อสร้างได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "กระบี่อยู่ที่ใจ มีแค่ไม้ไผ่ก็ไร้เทียมทาน"

ปัญหาของการออกแบบโครงสร้างที่คนส่วนมากไม่ทราบ!

สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร โรงงาน อพาร์ทเม้นต์ และอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีโครงสร้างซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความปลอดภัย ความแข็งแรง ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย การออกแบบโครงสร้างจึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากในการก่อสร้างแม้สิ่งปลูกสร้างนั้นจะมีขนาดเล็ก เช่นบ้าน หรือมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เช่น อาคารหรือโรงงาน เป็นต้น

การออกแบบโครงสร้าง มักเป็นปัจจัยที่คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะเข้าใจว่าขอให้สร้างแล้วใช้งานได้เป็นใช้ได้ แต่ในมุมของผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้อย่างเช่น วิศวกรออกแบบโครงสร้างที่มีประสบการณ์จริง จะทราบดีว่า การออกแบบโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็ก คอนกรีตหรือไม้ หากออกแบบโครงสร้างอย่างไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จะส่งผลให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าวัสดุก่อสร้างที่มากขึ้น ค่าแรงงานที่มากขึ้น เสียเวลาก่อสร้างนานขึ้น และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ก่อสร้างและผู้อาศัยในรูปแบบของชีวิตและทรัพย์สิน หากการออกแบบโครงสร้างไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมอีกด้วย

ปัญหาเรื่องโครงสร้างที่คนทั่วไปไม่เคยทราบมาก่อน

1. การออกแบบโครงสร้างไม่ดี มีผลต่อความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย

การออกแบบเรื่องความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างเป็นหน้าที่ของสถาปนิก ส่วนเรื่องการออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ทนทานและปลอดภัยเป็นเรื่องของวิศวกรโครงสร้าง หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยากมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามพร้อมกับประโยชน์ใช้สอยครบครัน นอกจากท่านจะต้องมีสถาปนิกที่มีความสามารถในการออกแบบแล้ว ท่านมีความจำเป็นต้องหาวิศวกรโครงสร้างที่เก่งและมีความสามารถมาทำงานคู่กันด้วยครับ

ในสายอาชีพงานก่อสร้าง สถาปนิกมักมองเรื่องความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ส่วนวิศวกรโครงสร้างมองเรื่องความแข็งแรง ทนทานและความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างเป็นหลัก ซึ่งเป็นงานที่มักจะมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอ เพราะต่างคนต่างมุมมองและให้ความสำคัญในแต่ละเรื่องไม่เท่ากัน

ประเด็นคือ วิศวกรออกแบบโครงสร้างที่ไม่เก่งมักจะออกแบบโครงสร้างที่ทำให้ความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างลดลง เช่น ออกแบบเสาขนาดใหญ่เกินไป จำนวนเสามากเกินไป ส่งผลให้ดูไม่สวยงาม ทำให้บ้านดูคับแคบและพื้นที่ใช้สอยน้อยลงไป เป็นต้น

2. ปัญหาเรื่องโครงสร้างหลังการก่อสร้าง

การออกแบบโครงสร้างที่ต่ำกว่ามาตราฐานมักจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างในภายหลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขึ้นอยู่กับความบกพร่องของการออกแบบว่าเป็นจุดไหนและอย่างไร ? ซึ่งการซ่อมแซมปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างที่เกิดขึ้นมักจะต้องใช้เงินหรืองบประมาณจำนวนมาก ในบางกรณีอาจจะมากพอๆกับเงินที่ใช้ในการสร้างใหม่ด้วยซ้ำ

ตัวอย่างปัญหาโครงสร้างบ้านยอดนิยม

บ้านทรุดตัว

บ้านเอียง

พื้นบ้านไม่เสมอกัน โดยเฉพาะบริเวณมุมห้อง

วงกบประตูหรือหน้าต่างทรุด ทำให้มีความฝืด เปิดยากหรือเปิดไม่ได้

มีรอยแตกบริเวณรากฐานของบ้าน

มีรอยแตกบริเวณกำแพงบ้านไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านใน ซึ่งขนาดใหญ่กว่า 1/4 นิ้ว

3. รายละเอียดในแบบโครงสร้างไม่ละเอียดพอ ก่อสร้างจริงไม่ได้

วิศวกรออกแบบโครงสร้างที่งานออกแบบต่ำกว่ามาตราฐานมักมีปัญหาในเรื่องของการให้รายละเอียดในแบบโครงสร้าง ซึ่งมักจะทำให้ผู้รับเหมาหรือวิศวกรสนามที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการก่อสร้างจริง มีปัญหาในการก่อสร้าง

แบบที่ให้รายละเอียดน้อยเกินไปทำให้ผู้ที่ทำงานหน้างานก่อสร้างไม่ได้ ส่งผลให้ต้องหยุดกระบวนการก่อสร้าง ทำให้เสียเวลา การก่อสร้างล่าช้า อีกทั้งยังทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ เพราะโดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายแรงงานมักจ่ายเป็นรายวัน งานจะได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็ต้องจ่ายทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4. รายละเอียดในแบบโครงสร้างมีมากพอ แต่ก่อสร้างจริงได้ยาก

วิศวกรออกแบบโครงสร้างที่มีประสบการณ์น้อยและไม่เคยเป็นวิศวกรสนามมาก่อน (ไม่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง) มักมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างมักออกแบบกันตามทฤษฎี ซึ่งความแข็งแรงและความปลอดภัยถือว่าผ่าน แต่พอนำแบบที่ได้ไปก่อสร้างจริงๆกลับสร้างความยากลำบากแก่บุคลากรที่ทำงานก่อสร้างหน้างาน เช่น ผู้รับเหมา วิศวกรสนาม และคนงาน ทำให้เกิดผลเสียดังต่อไปนี้ เช่น

งานก่อสร้างบ้านล่าช้า เนื่องจากแบบที่ออกแบบมาก่อสร้างจริงได้ยาก

งบประมาณก่อสร้างบ้านบานปลาย ในส่วนของค่าแรงงาน ค่าวัสดุ และค่าอื่นๆ

วิศวกรสนามหรือผู้รับเหมาที่นิสัยไม่ดีและขาดจรรยาบรรณ เมื่อเห็นว่าตามแบบจริงทำยาก ก็อาจจะใช้วิธีที่ตนเองเคยทำแล้วง่ายกว่าแทนแบบจริง ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างไม่ได้มาตราฐาน ไม่เป็นไปตามแบบโครงสร้าง และอาจมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงและความปลอดภัยในภายหลัง

5. การออกแบบโครงสร้างส่วนมากใช้วัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็น

การออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมให้แข็งแรง ทนทานและปลอดภัย เป็นสิ่งที่วิศวกรออกแบบโครงสร้างทุกคนทำได้ แต่ในส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวิศวกรที่มีประสบการณ์และความสามารถกับวิศวกรที่ขาดประสบการณ์และความสามารถ คือ "ความสามารถในการควบคุมค่าวัสดุก่อสร้างหรือทำให้ประหยัดค่าวัสดุก่อสร้างได้มากกว่า" ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เมื่อนำแบบไปก่อสร้างจริงจนแล้วเสร็จ สิ่งปลูกสร้างที่ได้ยังมีความแข็งแรง ความปลอดภัยและได้ตามมาตราฐานตามหลักวิศวกรรมอยู่

จากประสบการณ์ของเรา การออกแบบโครงสร้างส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังใช้วัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็นหรือค่อนข้างสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะเป็นอิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ท่านสูญเสียงบประมาณเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

การออกแบบโครงสร้างที่จริงแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย วิศวกรออกแบบโครงสร้างคนไหนก็ออกแบบให้แข็งแรงได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่นอกจากจะใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแล้ว ผู้ออกแบบยังต้องมีศิลปะในการทำให้สวยงาม สร้างง่าย และประหยัดงบประมาณก่อสร้างในด้านต่างๆอีกด้วย

หากท่านทราบถึงปัญหาและเข้าใจในประเด็นปัญหาการออกแบบโครงสร้างที่เรานำเสนอแล้ว ท่านคงอยากจะได้วิศวกรโครงสร้างที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่าดังที่กล่าวมาให้ท่านได้ เราขออาสาและเป็นผู้รับออกแบบโครงสร้าง ให้ได้ตามใจฝันของท่านครับ

การออกแบบโครงสร้างโดยระบบ USD (Ultimate Smart Design)

ระบบ USD (Ultimate Smart Design) คือ "ระบบการออกแบบโครงสร้างฉลาดสุด" เราใช้ระบบนี้กับงานออกแบบโครงสร้างของลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ได้สิ่งปลูกสร้างตามความต้องการและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งระบบ USD ใช้หลักการดังต่อไปนี้

1. ออกแบบโครงสร้างในช่วงประหยัด (Saving)

การออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโครงสร้างทั่วไป จะใช้การออกแบบในช่วงปกติ คือ ใช้วัสดุก่อสร้างจำนวนมากเพื่อให้สิ่งปลูกสร้างมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองและโบราณ ในยุคปัจจุบันที่ทรัพยากรเป็นของที่หายาก เราจึงให้ความสำคัญกับการประหยัด การออกแบบโครงสร้างในระบบ USD จะใช้การออกแบบในช่วงประหยัด กล่าวคือ ความแข็งแรงและความปลอดภัยมีเท่าเทียมกับการออกแบบโครงสร้างในช่วงปกติ แต่จะมีความประหยัดมากกว่า โดยหมายถึง "การประหยัดวัสดุก่อสร้าง" เป็นหลัก

2. ออกแบบโครงอย่างสร้างละเอียด (Careful)

การออกแบบโครงสร้างในระบบ USD จะให้รายละเอียดของแบบโครงสร้างในทุกจุดที่สำคัญในการก่อสร้าง เพราะรายละเอียดในแบบโครงสร้างเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการก่อสร้างจริง ซึ่งมีส่วนช่วยให้การก่อสร้างดำเนินได้โดยสะดวก เสร็จเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง

การให้รายละเอียดในแบบที่ไม่เพียงพอหรือต่ำกว่ามาตราฐานมักทำให้ก่อสร้างไม่ได้ต้องส่งแบบกลับเพื่อปรับปรุงใหม่หรือส่งผลให้เกิดการคาดเดาและการก่อสร้างแบบผิดๆของผู้ที่อยู่หน้างาน เช่น วิศวกรสนาม ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างที่ได้ ไม่เป็นไปตามมาตราฐาน และอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งในส่วนของผู้ก่อสร้างและผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเองด้วย

3. สร้างง่ายและสร้างได้จริงในทางปฏิบัติ (Easy)

การออกแบบโครงสร้างในระบบ USD ให้ความสำคัญในการนำแบบไปใช้ก่อสร้างจริง ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำแบบไปใช้ก่อสร้างได้ง่ายและสร้างได้จริง เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเช่น คนงานก่อสร้างด้วย

แบบโครงสร้างแม้จะมีรายละเอียดมากเพียงใด แต่ถ้าผู้ออกแบบขาดประสบการณ์และความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้าง ย่อมประสบความสำเร็จในการออกแบบโครงสร้างได้ยาก บ่อยครั้งที่แบบโครงสร้างทั่วไปที่ออกแบบโดยวิศวกรที่ขาดประสบการณ์ในงานภาคสนาม พอส่งถึงมือผู้รับเหมาแล้วถูกตำหนิว่า ก่อสร้างจริงได้ยาก เสียเวลาและแรงงานมากเกินจำเป็น

ความแตกต่างที่ท่านจะได้รับจากการออกแบบของเรา

 • 1

  แบบโครงสร้างที่สอดคล้องกับความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของท่านอย่างแท้จริง

  ด้วยประสบการณ์ทำงานกับทีมสถาปนิกและลูกค้ามานานกว่า 10 ปี เราเข้าใจถึงแนวคิด วิธีการทำงานและความต้องการของแต่ละฝ่าย การออกแบบโครงสร้างของเรา จะยังคงความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยอย่างครบถ้วน โดยที่การออกแบบโครงสร้างนั้นมีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงเช่นกัน

 • 2

  ลดปัญหาเรื่องโครงสร้างหลังการก่อสร้าง

  การออกแบบโครงสร้างที่ดีช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในอนาคตแล้ว ยังเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านด้วย

 • 3

  การออกแบบโครงสร้างโดยละเอียด วิศวกรสนามสามารถก่อสร้างได้จริง

  ทุกการออกแบบโครงสร้างของเรา เรารับประกันได้เลยว่าบุคลากรที่ทำหน้าที่ก่อสร้าง สามารถนำแบบหรือรายละเอียดในแบบไปใช้ก่อสร้างได้จริง โดยสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงักโดยมีสาเหตุจากรายละเอียดในแบบไม่เพียงพอ ช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างและปัญหาค่าใช้จ่ายแรงงานสูญเปล่าโดยไม่จำเป็นได้

 • 4

  การออกแบบโครงสร้างโดยละเอียด วิศวกรสนามสามารถก่อสร้างได้ง่าย

  ทุกการออกแบบโครงสร้างของเรา นอกจากจะสวยงาม ตรงตามประโยชน์ใช้สอย แข็งแรงและปลอดภัยต่อผู้อาศัยหรือใช้งานแล้ว ยังช่วยให้บุคลากรก่อสร้างทำงานก่อสร้างได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดปัญหาเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง ประหยัดงบประมาณก่อสร้าง อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดปัญหาการแอบเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างโดยพละการได้อีกด้วย

 • 5

  การออกแบบโครงสร้างโดยใช้วัสดุก่อสร้างเท่าที่จำเป็น

  ด้วยประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างและรับออกแบบโครงสร้างกว่า 10 ปีให้กับลูกค้าจำนวนมาก เราเข้าใจดีถึงความสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้างของเรา นอกจากจะให้ความสำคัญกับความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ความแข็งแรงและความปลอดภัยแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องความคุ้มค่าและความประหยัดในการใช้วัสดุก่อสร้างอีกด้วย
  ทุกการออกแบบโครงสร้างของเรา จึงมีส่วนช่วยเจ้าของสิ่งปลูกสร้างและผู้รับเหมา ลดค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างให้ได้มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เราสามารถช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ 5-10% เลยทีเดียว ตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดของโครงการ (โครงการขนาดใหญ่มักจะลดได้มากกว่า) ความสามารถในการจัดการของบุคลากรก่อสร้าง เป็นต้น

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการออกแบบโครงสร้างของเรา

 • ความปลอดภัย

  เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างต่อผู้ใช้งานหรือผู้อยู่อาศัย ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างหรือความปลอดภัยของผู้ที่นำแบบโครงสร้างไปก่อสร้าง เช่น ผู้รับเหมา วิศวกรสนาม และคนงานก่อสร้าง ที่ต้องการความสะดวกในการก่อสร้าง เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ

 • ประโยชน์ใช้สอย

  การออกแบบโครงสร้างของเราจะช่วยให้ท่านได้สิ่งปลูกสร้างตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด เราสามารถออกแบบโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับแบบของสถาปนิกที่ออกแบบตามความต้องการของท่าน บนพื้นฐานของความปลอดภัยตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมครับ

 • ประหยัดวัสดุก่อสร้าง

  การออกแบบโครงสร้างของเราจะช่วยให้ท่านประหยัดวัสดุก่อสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก (ค่อนข้างมีนัยสำคัญมาก) โดยใช้ระบบการออกแบบโครงสร้างในช่วงประหยัด ที่ต้องใช้ความรู้ขั้นสูงในการออกแบบ

 • ประหยัดเวลา

  งานออกแบบโครงสร้างของเรา ใช้สร้างจริงได้ง่าย เพราะแบบมีความละเอียดสูง ประกอบกับประสบการณ์ของวิศวกรโครงสร้างที่มีความเข้าใจผู้รับเหมา วิศวกรสนามและคนงานก่อสร้าง ส่งผลให้ลดเวลาในการก่อสร้างได้และช่วยให้งานเสร็จไวกว่าปกติ

 • ประหยัดค่าแรงงาน

  แบบโครงสร้างที่ก่อสร้างจริงได้ง่าย มีส่วนช่วยให้งานก่อสร้างเสร็จไว (ภายใต้การควบคุมงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพของผู้รับเหมา วิศวกรสนามและคนงานก่อสร้าง) ค่าแรงงานที่ประหยัดได้เป็นผลสืบเนื่องจากงานที่ก่อสร้างเสร็จไว เพราะค่าแรงงานส่วนมากจะคำนวณและเบิกจ่ายเป็นรายวัน จำนวนวันที่ลดลงย่อมหมายถึง ค่าแรงงานที่ลดลงตามไปด้วย

 • ประหยัดค่าซ่อมแซม

  การออกแบบโครงสร้างที่มีคุณภาพ ช่วยให้กระบวนการก่อสร้างดำเนินไปได้โดยสะดวก และสุดท้ายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการก่อสร้างแล้ว สิ่งปลูกสร้างที่ได้ย่อมมีคุณภาพ กล่าวคือ มีความปลอดภัย แข็งแรงทนทาน อยู่ได้นานหลายสิบปี โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างจุกจิกกวนใจ เช่น การแตกร้าวขนาดใหญ่ ทรุด เอียง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

 • ที่ปรึกษาส่วนตัว

  หากท่านมีคำถามในแบบโครงสร้างที่เราได้ออกแบบให้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางที่ท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล หรือไลน์ เรายินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

 • ประหยัดงบโดยรวม

  หากเราสามารถประหยัดค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าซ่อมแซมและลดเวลาในการก่อสร้างได้แล้ว แน่นอนว่า ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการก่อสร้างทั้งหมดจะประหยัดได้มากกว่าการใช้แบบโครงสร้างที่ออกแบบมา โดยผู้ออกแบบที่ขาดความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจของการก่อสร้างจริงหน้างาน การออกแบบโครงสร้างของเราจะช่วยให้ท่านประหยัดในหลายๆด้าน และอาจมีเงินเหลือนำไปตกแต่งภายในหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้

ควบคุมและดูแลโดยวิศวกรออกแบบโครงสร้างมืออาชีพ

คุณไพโรจน์ วัชมานันท์ วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มีประสบการณ์เป็นวิศวกรสนามและวิศวกรออกแบบโครงสร้างกว่า 13 ปี
 • ปัจจุบันเป็นวิศวกรออกแบบโครงสร้างอิสระ
 • เป็นที่ปรึกษาในส่วนของวิศวกรรมโครงสร้างให้กับบริษัทชั้นนำ

บริษัทออกแบบนวัตกรรมก่อสร้างที่ให้ความไว้วางใจเรา

Siam-Steel -logo

Thai-Metal-logo

ตัวอย่างผลงานออกแบบโครงสร้าง

บ้านพักอาศัย 3 ชั้น

ลักษณะผังอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมโดยภาพรวมเกือบจะสมมาตร ไม่มีความซับซ้อนและเป็นอาคารหลังไม่ใหญ่ การออกแบบโครงสร้างจึงไม่มีความยุ่งยากนัก ระบบโครงสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่และแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ ฐานรากใช้เสาเข็มเจาะเนื่องจากอาคารตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนกรุงเทพฯ และบริเวณข้างเคียงมีอาคารสิ่งปลูกสร้างล้อมรอบ


บ้านพักอาศัย 2 ชั้น มีหลังคาโครงสร้างเหล็กคลุม

ในการออกแบบ ได้เลือกใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อใน ที่ร่วมกับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ และภายใต้เงื่อนไขลดต้นทุนค่าก่อสร้างงานโครงสร้างเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากความยาวช่วงคานมากเป็นพิเศษ ในกรณีเช่นนี้ค่าก่อสร้างงานโครงสร้างจะสูงมากกว่าบ้านปกติ ดังนั้น จึงเน้นการออกแบบให้ประหยัดโดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นแบบโครงเฟรมหรือโครงข้อแข็ง และอาศัยรูปแบบการจัดวางคานซอยและแผ่นพื้นหล่อสำเร็จ เพื่อให้คานรับน้ำหนักใกล้เคียงกัน จึงทำให้สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กเสริมในคานลงได้ เพราะราคาเหล็กเสริมจะค่อนข้างมีนัยสำคัญมากต่อภาพรวมค่าก่อสร้างงานโครงสร้าง


บ้านไม้ยกใต้ถุนสูง

การออกแบบจึงมุ่งเน้นไปที่การเลือกระบบโครงสร้างพื้นใต้ถุนบ้านเป็นหลัก ด้วยการเลือกใช้ระบบแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่วางบนดินแทนระบบคาน-พื้นทั่วไป เนื่องจากว่าชั้นดินเดิมบริเวณระดับผิวบนในพื้นที่ก่อสร้างมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างแข็ง ไม่มีลักษณะเป็นชั้นดินอ่อนเหมือนดินในพื้นที่กรุงเทพ

การไม่เลือกใช้โครงสร้างคานรองรับแผ่นพื้นจะช่วยให้ลดปริมาณการใช้เหล็กเสริมลงได้ อีกทั้งยังส่งผลให้การก่อสร้างพื้นใต้ถุนได้เร็วยิ่งขึ้น


สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line)

โครงการออกแบบเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ช่วงส่วนต่อขยายจากสถานีสนามชัยถึงท่าพระ (ออกแบบโครงสร้างภายในของสถานีสนามชัยและอิสระภาพ และ Intervention Shaft 3)


ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานกู๊ดเยียร์ (Goodyear Wastewater Treatment Plant Design)

ออกแบบโครงสร้างถังบำบัดน้ำเสียทั้งบนดินและใต้ดิน

ลูกค้าพูดถึงเราอย่างไรบ้าง ?

นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน

เคยใช้บริการปรึกษาเรื่องการออกแบบปรับปรุงและต่อเติมโครงสร้างบ้านเก่า ทางวิศวกรได้ให้คำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงแบบสถาปนิก เนื่องจากแบบที่สถาปนิกได้ออกแบบมาไม่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างบ้านเก่าครับ ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นไปได้มากและยังปลอดภัยกับตัวบ้านและโครงสร้างบ้านด้วย

ทางทีมงานคุยง่ายและสื่อสารกับคนปกติที่ไม่ค่อยรู้เรื่องก่อสร้างอย่างผมได้ดีครับ ไม่มีปัญหาในการขอข้อมูลหรือความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆที่เราไม่รู้เรื่อง อธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมาก

นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ
คุณยศวริศ รัตนธนานุกูล

ผมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับ ที่ตัดสินใจเลือกใช้ทีมงาน UsmartDesign.com เนื่องจากมีความเป็นมืออาชีพ ให้คำปรึกษาได้ตรงประเด็น ทั้งในเรื่องของหลักวิศวกรรม ขั้นตอนการก่อสร้างและงบประมาณที่เหมาะสม ส่งงานได้ตรงเวลาและครบถ้วนตามที่ตกลงไว้ งานที่ปรึกษา ได้แก่ งานออกแบบทั้งส่วนงานโครงสร้างถาวรและโครงสร้างชั่วคราว งานก่อสร้างที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการก่อสร้าง

ผมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ได้รับการตอบรับดีลูกค้ามีความพึงพอใจ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง อยากให้เพิ่มทีมงานให้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มีงานมากขึ้น เลยต้องรอคิวหน่อย ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพสูง ให้คำปรึกษาครบถ้วนและรอบด้านในงานนั้นๆและสิ่งสำคัญที่สุดคือมีความตรงต่อเวลา และราคาไม่แพงสมเหตุสมผลกับคุณภาพงานที่ได้รับ

คุณยศวริศ รัตนธนานุกูล กรรมการผู้จัดการ บ.เจซีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
คุณสัญญา สิทธิพรพันธ์

โดยส่วนตัวแล้วผมเองก็เป็นวิศวกรโยธาครับ มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง และควบคุมโครงการก่อสร้างดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง

ปัญหาที่ผมพบในงานที่ผมทำคือ ปัญหาทางวิศวกรรมบางอย่างที่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงลึกและเฉพาะทาง เช่น ปัญหาเรื่องดิน ปัญหาเรื่องโครงสร้าง ปัญหาเรื่องการออกแบบเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งผมเองแม้จะมีความรู้ทางด้านนี้แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทีมงาน UsmartDesign.com เป็นน้องๆวิศวกรที่ผมเคยได้ร่วมงานด้วย และเห็นว่าเป็นทีมงานที่ปรึกษางานก่อสร้างที่มีฝีมือและมีประสบการณ์สูง ผมจึงตัดสินใจเลือกใช้บริการจากที่นี่อยู่บ่อยครั้ง เพราะนอกจากความสามารถและทักษะที่มีมากแล้ว ผลงานที่ได้อยู่ในระดับที่ดีมาก คือ แก้ปัญหางานก่อสร้างได้ทุกเรื่องจริงๆ ดังนั้น หากท่านมีปัญหาเรื่องงานก่อสร้างแล้ว ผมแนะนำให้ ติดต่อทีมนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ

คุณสัญญา สิทธิพรพันธ์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง บ.เอส ทู เค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
คุณสุภโชค สุกใส

ผมเป็นวิศวกรทำงานในบริษัทก่อสร้างครับ ดูแลโครงการก่อสร้างต่างๆให้กับบริษัท งานที่ปรึกษากับทีมงานยูสมาร์ทดีไซน์ คือ งานออกแบบโครงสร้าง เพราะมีอยู่ในหลายกรณีที่ความต้องการของลูกค้าหรือเจ้าของงานค่อนข้างพิเศษ เช่น ห้องที่มีเสาน้อยหรือไม่มีเสาขวาง ซึ่งต้องอาศัยทักษะการออกแบบขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการออกแบบโครงสร้าง เนื่องจากสิ่งสำคัญที่สุดของสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่ง คือ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ครับ

ทีมงานยูสมาร์ทดีไซน์เป็นทีมงานมืออาชีพ ทำสิ่งที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย แถมยังประหยัดงบก่อสร้าง ก่อสร้างจริงได้ง่าย และปลอดภัยต่อผู้ก่อสร้างและผู้อาศัยอีกด้วยครับ

คุณสุภโชค สุกใส วิศวกรโครงการ บริษัทชาร์เตอร์-นิช จำกัด

เพื่อโครงสร้างที่สวยงาม สร้างง่าย ได้ประโยชน์ใช้สอย ประหยัดงบ ปลอดภัยและมีความแข็งแรง

arrow
ติดต่อวิศวกรออกแบบโครงสร้าง