ผลงานออกแบบ 3

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน

  • ประเภทอาคาร : บ้านไม้ยกใต้ถุนสูง
  • สถานที่ตั้งโครงการ : จ. ตาก
  • ขนาดพื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 300 ตารางเมตร
  • ราคาก่อสร้าง : 2.7-3.9 ล้าน

ขนาดและมิติของโครงสร้าง

  • ความยาวช่วงคานอยู่ระหว่าง 2.00-4.00 เมตร
  • ความยาวส่วนยื่นของหลังคา 1.30 เมตร
  • ความสูงเสา 2.80-3.20 เมตร

ความต้องการพิเศษของเจ้าของงาน

  • ตัวบ้านหลักเป็นไม้ ยกเว้นห้องน้ำและครัวเป็นโครงสร้างคอนกรีต
  • ต้องการบ้านให้มีใต้ถุนสูงและหลังคาเป็นโครงสร้างเหล็ก
  • ประหยัดงบประมาณก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้าง

แนวทางการออกแบบ

ลักษณะโครงสร้างของบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเป็นพิเศษ และในการออกแบบโครงสร้างให้ประหยัดค่าก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของงาน การออกแบบจึงมุ่งเน้นไปที่การเลือกระบบโครงสร้างพื้นใต้ถุนบ้านเป็นหลัก ด้วยการเลือกใช้ระบบแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่วางบนดินแทนระบบคาน-พื้นทั่วไป เนื่องจากว่าชั้นดินเดิมบริเวณระดับผิวบนในพื้นที่ก่อสร้างมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างแข็ง ไม่มีลักษณะเป็นชั้นดินอ่อนเหมือนดินในพื้นที่กรุงเทพฯ

การไม่เลือกใช้โครงสร้างคานรองรับแผ่นพื้นจะช่วยให้ลดปริมาณการใช้เหล็กเสริมลงได้ อีกทั้งยังส่งผลให้การก่อสร้างพื้นใต้ถุนได้เร็วยิ่งขึ้น และจากสภาพดินชั้นบนที่แข็งนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ฐานรากเสาเข็มในการถ่ายน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนลงสู่ชั้นดินข้างล่าง ระบบฐานรากที่เหมาะสมจึงเป็นประเภทฐานรากแผ่ ดังนั้น การเลือกใช้พื้นใต้ถุนไร้คานและฐานรากแผ่ไม่มีเสาเข็มดังรายละเอียดข้างต้นจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานโครงสร้างลงได้ งานก่อสร้างสามารถทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว