ผลงานออกแบบ 2

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน

  • ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น มีหลังคาโครงสร้างเหล็กคลุม
  • สถานที่ตั้งโครงการ : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • ขนาดพื้นที่ใช้สอย: ประมาณ 800 ตารางเมตร เป็นบ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
  • ราคาก่อสร้าง : 8.6-12 ล้าน (ประมาณการขึ้นกับราคาวัสดุ)

ขนาดและมิติของโครงสร้าง

  • ความยาวช่วงคานอยู่ระหว่าง 6.00-8.00 เมตร ซึ่งความยาวช่วงค่อนข้างมากกว่าบ้านปกติทั่วไป โดยมากจะอยู่ระหว่าง 2.50-5.00 เมตร
  • ความยาวส่วนยื่นของหลังคา 1.90 เมตร ซึ่งมากกว่าบ้านพักอาศัยทั่วไป โดยปกติจะอยู่ประมาณ 1.10 เมตร
  • ความสูงเสา 3.50-4.20 เมตร

ความต้องการพิเศษของเจ้าของงาน

  • เน้นใช้พื้นที่กว้างใหญ่เป็นหลัก ไม่ต้องการให้มีเสากลางห้อง
  • การก่อสร้างงานโครงสร้างต้องเร็วและประหยัดงบประมาณก่อสร้าง
  • ต้องการสั่งโรงงานผลิตเสาเข็มก่อนออกแบบโครงสร้างแล้วเสร็จ

แนวทางการออกแบบ

ในการออกแบบ ได้เลือกใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อใน ที่ร่วมกับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ และภายใต้เงื่อนไขลดต้นทุนค่าก่อสร้างงานโครงสร้างเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากความยาวช่วงคานมากเป็นพิเศษ ในกรณีเช่นนี้ค่าก่อสร้างงานโครงสร้างจะสูงมากกว่าบ้านปกติ ดังนั้น จึงเน้นการออกแบบให้ประหยัดโดยใช้ระบบโครงสร้างเป็นแบบโครงเฟรมหรือโครงข้อแข็ง และอาศัยรูปแบบการจัดวางคานซอยและแผ่นพื้นหล่อสำเร็จ เพื่อให้คานรับน้ำหนักใกล้เคียงกัน จึงทำให้สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กเสริมในคานลงได้ เพราะราคาเหล็กเสริมจะค่อนข้างมีนัยสำคัญมากต่อภาพรวมค่าก่อสร้างงานโครงสร้าง

อีกหนึ่งไอเดียการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้าง จึงเลือกใช้ขนาดความลึกของคานหลักและคานซอยให้มีขนาดเท่ากัน เทคนิคนี้ทำให้การประกอบแบบท้องคานสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มหรือลดระดับท้องคานในการปรับนั่งร้านขณะก่อสร้าง ดังนั้น จึงส่งผลให้การก่อสร้างงานโครงสร้างมีแนวโน้มเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีส่วนงานออกแบบห้องนิรภัยเพิ่มเติมโดยใช้กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมรอบ เพื่อให้ตัวห้องนิรภัยมีความแข็งแรงทนทานไม่พังทลายลงง่ายเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น โจรปล้นบ้าน หรือไฟไหม้ เป็นต้น

ในการออกแบบโครงการนี้สามารถช่วยให้เจ้าของงานสั่งโรงงานผลิตเสาเข็มฐานรากก่อนออกแบบโครงสร้างเสร็จทั้งหมดได้ ภายหลังการออกแบบและยื่นแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางเจ้าของงานสามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้ทันที จึงช่วยให้การก่อสร้างสามารถทำได้เร็วกว่าขั้นตอนการก่อสร้างตามปกติ