ผลงานออกแบบ 1

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน

  • ประเภทอาคาร : บ้านพักอาศัย 3 ชั้น มีหลังคาโครงสร้างเหล็กคลุม
  • สถานที่ตั้งโครงการ : วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ
  • ขนาดพื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 165 ตารางเมตร
  • ราคาก่อสร้าง : 1.7-2.1 ล้าน

ขนาดและมิติของโครงสร้าง

  • ความยาวช่วงคานอยู่ระหว่าง 3.00-4.00 เมตร
  • ความยาวส่วนยื่นของหลังคา 1.10 เมตร
  • ความสูงเสา 2.80-3.00 เมตร

แนวทางการออกแบบ

ลักษณะผังอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมโดยภาพรวมเกือบจะสมมาตร ไม่มีความซับซ้อนและเป็นอาคารหลังไม่ใหญ่ การออกแบบโครงสร้างจึงไม่มีความยุ่งยากนัก ระบบโครงสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่และแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ ฐานรากใช้เสาเข็มเจาะเนื่องจากอาคารตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนกรุงเทพฯ และบริเวณข้างเคียงมีอาคารสิ่งปลูกสร้างล้อมรอบ