ติดต่อเรา

ติดต่อวิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง

  • คุณไพโรจน์ วัชมานันท์ (ฮาล์ฟ)
  • อีเมล: usmartdesign@gmail.com
  • โทร: 062-251-9965

เคยใช้บริการปรึกษาเรื่องการออกแบบปรับปรุงและต่อเติมโครงสร้างบ้านเก่า ทางวิศวกรได้ให้คำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงแบบสถาปนิก เนื่องจากแบบที่สถาปนิกได้ออกแบบมาไม่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างบ้านเก่าครับ ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นไปได้มากและยังปลอดภัยกับตัวบ้านและโครงสร้างบ้านด้วย

ทางทีมงานคุยง่ายและสื่อสารกับคนปกติที่ไม่ค่อยรู้เรื่องก่อสร้างอย่างผมได้ดีครับ ไม่มีปัญหาในการขอข้อมูลหรือความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆที่เราไม่รู้เรื่อง อธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมาก

นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
คุณจตุพร เพ็งใย

ต้องขอออกตัวก่อนว่า ตอนนี้ไม่ได้ทำงานสายวิศวกรรมแล้วครับ แต่เคยได้ร่วมงานกับทีมงานยูสมาร์ทดีไซน์ ในส่วนของการปรึกษางานออกแบบโครงสร้าง เพราะความต้องการของนายจ้างแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในบางกรณีจึงมีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยออกแบบบ้างหากโจทย์ปัญหามีความยากกว่าปกติ ซึ่งยูสมาร์ทดีไซน์ตอบโจทย์ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี

งานออกแบบที่ดีนอกจากมีความแข็งแรงและปลอดภัยแล้ว ยังต้องก่อสร้างจริงได้ง่าย ประหยัดเวลาและงบประมาณด้วย ทุกคำตอบเหล่านี้ท่านจะได้รับ หากใช้บริการกับยูสมาร์ทดีไซน์ครับ

คุณจตุพร เพ็งใย
อดีตวิศวกรออกแบบโครงสร้าง บริษัทเอกชน