เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์ทำงานในอาชีพวิศวกรที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงงานก่อสร้างและออกแบบทางด้านสายงานวิศวกรรมโยธามาเป็นเวลานับสิบปี ทำให้ได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่เป็นทั้งในแง่บวกและในแง่ลบของสายงานอาชีพนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ลบ บ่อยครั้งที่ได้ยินผู้คนพูดกันอย่างหนาหูซึ่งได้บอกกล่าวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างที่สร้างแล้วยังใช้งานไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดความเสียหายขึ้นมา และที่แย่ไปกว่านั้นยังไม่ทันได้เปิดใช้งานก็เกิดข้อบกพร่องต่างๆ ขึ้นมามากมาย ปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางหลักวิชาชีพ และตรงจุดนี้เองจึงเกิดเป็นแรงกระตุ้นผลักดันและจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่อยากจะนำเสนอและสร้างผลงานในสายอาชีพนี้ให้มีคุณภาพและยกระดับให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว

เว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “ยูสมาร์ทดีไซน์ (UsmartDesign)” ในแรกเริ่มได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และเริ่มเปิดให้คำปรึกษาและบริการอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558 โดยการรวมกลุ่มของทีมงานวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพที่ได้สั่งสมและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างหลากหลายและต่อเนื่องมาโดยตลอด เรามีศักยภาพที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การทำงานของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ไม่ขัดกับข้อกฎหมาย ทำตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความซื่อตรง มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เรายินดีให้บริการแก่ลูกค้าในด้านให้คำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับงานออกแบบและงานก่อสร้าง โดยจะมุ่งเน้นไปในสายธุรกิจด้านงานบ้านพักอาศัย อาคารต่างๆ และโรงงาน และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เป็นส่วนหนึ่งในงานที่ทำ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามวัตถุประสงค์และได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

ด้วยจิตคาราวะ

- ทีมงาน UsmartDesign -