วิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ทุกปัญหางานก่อสร้างเราออกแบบกระบวนการทำงาน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างเพื่อคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

 • สวยงามและได้ตามประโยชน์ใช้สอย
 • ประหยัดงบก่อสร้างในทุกมิติ (เวลา แรงงานและวัสดุ )
 • ก่อสร้างจริงได้ง่ายใช้ได้ในทางปฏิบัติ
 • สร้างแล้วใช้งานได้ยาวนาน ไม่ต้องตามซ่อมทีหลัง
 • แข็งแรงปลอดภัยตามหลักวิชาชีพ
ปรึกษาวิศวกร คลิก!

บริษัทที่มอบความไว้วางใจให้เราเป็นที่ปรึกษา

ความเห็นของลูกค้าที่เราให้คำปรึกษา

นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน

เคยใช้บริการปรึกษาเรื่องการออกแบบปรับปรุงและต่อเติมโครงสร้างบ้านเก่า ทางวิศวกรได้ให้คำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงแบบสถาปนิก เนื่องจากแบบที่สถาปนิกได้ออกแบบมาไม่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างบ้านเก่าครับ ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นไปได้มากและยังปลอดภัยกับตัวบ้านและโครงสร้างบ้านด้วย

ทางทีมงานคุยง่ายและสื่อสารกับคนปกติที่ไม่ค่อยรู้เรื่องก่อสร้างอย่างผมได้ดีครับ ไม่มีปัญหาในการขอข้อมูลหรือความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆที่เราไม่รู้เรื่อง อธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายมาก

นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
อาจารย์สุธนันท์ บุญจบ

การมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ช่วยเติมเต็มความรู้ของเราให้รอบด้านจนครบถ้วน 360 องศา ในการดำเนินงานก่อสร้างก็เป็นการสร้างแต้มต่อในการบริหารหลายๆอย่างให้กับเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี Usmartdesign คือ ที่ปรึกษามืออาชีพ เพราะให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อเจ้าของบ้าน ทั้งในแง่ของความคุ้มค่า ความยั่งยืน ประโยชน์ใช้สอยและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

อาจารย์สุธนันท์ บุญจบ ผู้บริหารบริษัท Wise Education Center

"5 ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานก่อสร้างหากไม่มีวิศวกรที่ปรึกษาช่วยดูแล"

งานไม่คืบหน้า

งานก่อสร้างทุกโครงการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต้องใช้การวางแผนและการควบคุมงานที่ดี งานจึงจะมีความคืบหน้า ปัญหาหนักอกของท่านหรือเจ้าของงานทุกท่าน คือ งานก่อสร้างไม่ค่อยมีความคืบหน้าหรือไม่คืบเลย ซึ่งอาจมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปขึ้นกับผู้รับเหมาและสภาวะแรงงานขณะนั้น เช่น รับเหมาหลายงานเลยเทคนงานไปทำที่อื่นหมด (เพราะโครงการใหญ่กว่าได้กำไรมากกว่า) หรือคนงานก่อสร้างจำนวนไม่พอ ทำให้ดำเนินการก่อสร้างได้ล่าช้า เป็นต้น

สัญญาไม่เป็นธรรม

การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ ต้องมีการตกลงและทำสัญญาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินงาน สิ่งสำคัญในการทำสัญญา คือ เนื้อหาในสัญญา ซึ่งโดยส่วนมากแล้วเจ้าของงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสัญญาสร้างบ้าน โรงงาน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมาก่อน มักจะเสียเปรียบผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากกว่าเสมอ โดยเนื้อหาในสัญญาที่ผู้รับเหมาร่างขึ้นจะทำให้ผู้รับเหมาได้เปรียบในเรื่องของการเบิกจ่ายค่างวดในการก่อสร้าง กล่าวคือ ถ้าเนื้อหาในสัญญาเอื้อให้ผู้รับเหมาเบิกค่างวดได้ในจำนวนที่มากเกินไป เงินค่างวดที่เบิกไปอาจจะไม่ได้นำมาใช้สร้างบ้าน ซึ่งหมายถึง ผู้รับเหมาหนีหรือทิ้งงานพร้อมกับเงินที่เบิกไปนั่นเอง

สร้างแบบตามใจ ไม่สนใจหลักการ

การแก้ไขแบบหน้างานโดยที่ไม่แจ้งวิศวกรก่อสร้างเป็นเรื่องที่เกิดได้เป็นประจำ หากไม่มีการตรวจสอบเป็นระยะอาจทำให้ผู้รับเหมานิสัยไม่ดีบางคน แอบแก้ไขแบบเพื่อให้ตนเองทำงานได้ง่าย ประหยัดเวลา ใช้แรงงานน้อยลง ซึ่งหมายถึง ตัวเค้าเองได้กำไรมากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงหลักทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ได้ใช้ในการออกแบบบ้านและออกแบบโครงสร้างมาแต่แรก ผลเสียที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่มี มีน้อย หรือร้ายแรง ขึ้นอยู่กับส่วนที่ถูกแอบแก้ไขว่ามีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างนั้นมากน้อยเพียงใด อย่างเบาก็อาจจะเกิดการแตกร้าว โค้งงอ ผิดรูป ประโยชน์ใช้สอยน้อยลง อย่างมากก็อาจหมายถึง การพังทลายหรือต้องรื้อทำใหม่ เสียทั้งความรู้สึก เสียทั้งเงินและเวลา

ผู้รับเหมาไม่ดี หนีงาน

เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากผู้ว่าจ้างได้ผู้รับเหมาที่นิสัยไม่ดีมาทำงานให้ โดยส่วนมากแล้วผู้รับเหมาที่ตั้งป้อมจะทิ้่งงานส่วนมากจะรับงานของท่านในราคาถูก กล่าวคือ ถูกกว่าท้องตลาดหรือถูกแบบไม่สมเหตุสมผล คนทั่วไปไม่สามารถรับงานของท่านในราคาที่เค้ารับได้ ผู้รับเหมาลักษณะนี้มักจะทิ้งงานในช่วงท้ายๆ คือ เบิกค่างวดเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วหนีหรือทิ้งงานของท่านไปเลย หลายท่านคิดว่ามีสัญญาจ้างงานที่เซ็นต์กันไว้อยู่ก็เป็นความจริง แต่กว่าจะฟ้องศาล ดำเนินดคีความ ตัดสินโทษ ก็เสียเงินจำนวนมากและใช้เวลานานกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้น ดังนั้น การเลือกผู้รับเหมาที่ดีทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผล ราคาสมเหตุสมผลอยู่ในขอบข่ายที่ดำเนินการจนโครงการเสร็จสิ้นได้จริง

งบบานปลายแบบไม่รู้ตัว

เหตุผลที่คนธรรมดาทั่วไปหันมาทำงานรับเหมาก่อสร้างกันมาก เพราะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ดี แน่นอนว่าผู้รับเหมาทุกคนทำงานหวังกำไรเพื่อเลี้ยงชีพตนเองทั้งนั้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้รับเหมาก็มีทั้งดีและไม่ดี ส่วนที่ไม่ดีมักจะแสวงหากำไรโดยมิชอบจากนายจ้างหรือเจ้าของงาน โดยมาในรูปแบบของใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพไม่ดีแต่คิดราคาแพงหรือพยายามให้ท่านซื้อวัสดุก่อสร้างที่ไม่จำเป็นเพื่อหวังเอากำไรส่วนต่าง ซึ่งโดยมากแล้วการแสวงหากำไรของผู้รับเหมานิสัยไม่ดีในลักษณะนี้ มักจะทำให้งบประมาณก่อสร้างบานปลายหรือเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้เสมอ

อย่าปล่อยให้บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างของท่านต้องมีความเสี่ยง!

การดำเนินงานก่อสร้างโดยปราศจากที่ปรึกษาที่เป็นวิศวกรก่อสร้างผู้ชำนาญการ มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียโดยไม่จำเป็น ทั้งในแง่ของเงินทุน เวลา งานที่ไม่ได้ดั่งใจ ประโยชน์ใช้สอยไม่ตรงตามความต้องการ หากท่านโชคดีเหตุการณ์ไม่ดีอาจเกิดกับท่านเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าท่านโชคไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีอาจเกิดกับท่านหลายอย่าง และอาจจบลงด้วยการใช้งบประมาณบานปลาย และเลวร้ายที่สุดคือ บ้านไม่เสร็จ เข้าอยู่ไม่ได้ เพราะผู้รับเหมาไม่ดี หนีงาน ทิ้งงานกลางคัน

"ทุกปัญหางานก่อสร้างเราช่วยได้"

 • ดำเนินงานก่อสร้างตามหลักวิชาชีพ

  งานของท่านจะถูกออกแบบ ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา มั่นใจได้ว่าสิ่งปลูกสร้างของท่านไม่ว่าจะเป็นบ้าน ตึก โรงงาน หรือชิ้นงานที่เราดูแล จะตรงตามประโยชน์ใช้สอย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อครอบครัวของท่านและผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอน

 • คัดเลือกผู้รับเหมาและวิศวกรที่ดีมีประสบการณ์ ทำงานเก่ง

  ผู้รับเหมาและวิศวกรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์จริงเท่านั้น ที่จะช่วยให้งานของท่านประสบความสำเร็จได้ จากประสบการณ์การทำงานในสายงานออกแบบและก่อสร้างของเรา พบว่าหากเราจ้างงานผู้รับเหมาและวิศวกรที่เก่งและดีแล้ว งานมักจะไม่ค่อยประสบปัญหามากนักหรือถ้ามีปัญหาจริงๆทีมงานก็จะช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ป้องกันกลโกงของผู้รับเหมานิสัยไม่ดี

  ผู้รับเหมาที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่อย่างที่เราทราบกันดีว่า ประเทศไทยของเราหาผู้รับเหมาดีดีค่อนข้างยาก ส่วนมากจะเป็นมือสมัครเล่นทำเพื่อหาเงินเร็วๆและคนเหล่านี้มักจะทิ้งงานกลางคัน เบิกจ่ายงบแล้วหนีหาย หรือลดสเปคของสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดเงินส่วนต่าง เหตุการณ์เหล่านี้ป้องกันได้ หากท่านให้เราช่วยดูแลและประสานงานในโครงการของท่าน

 • ลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นในกระบวนการทุกขั้นตอน

  การก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมและออกแบบ มีกระบวนการมากมายและสลับซับซ้อน ซึ่งในแต่ละกระบวนการล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน วิศวกรที่ปรึกษาจะช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายได้ในส่วนที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังช่วยลดกระบวนที่สิ้นเปลืองเวลาและแรงงานอีกด้วย

 • ร่างหรือตรวจสอบสัญญางานก่อสร้างที่เป็นธรรมต่อท่านและผู้รับเหมา

  สัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาจเป็นปัญหาสำหรับหลายท่าน เพราะหากท่านไม่มีความรู้หรือความคุ้นเคยกับการทำความเข้าใจกับรายละเอียดเนื้อหาในสัญญาแล้ว ท่านอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้รับเหมาได้ วิศวกรที่ปรึกษามีความชำนาญในเรื่องนี้ จะช่วยให้ท่านทำสัญญาที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในส่วนของท่านและผู้รับเหมาทั้งสองฝ่าย ช่วยให้ตกลงกันได้ด้วยดี

 • ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร้าง

  วิศวกรที่ปรึกษาจะช่วยท่านตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นระยะ พร้อมกับแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ตัดสินใจแบบถูกต้องโดยมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ข้างๆ ท่านไม่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองแบบไม่มีข้อมูลและประสบการณ์อีกต่อไป

 • เป็นตัวแทนของท่านประสานงานกับผู้รับเหมาตามที่ได้รับมอบหมาย

  โดยทั่วไปแล้วท่านอาจจะติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมาค่อนข้างลำบาก เพราะผู้ว่าจ้างหรือตัวท่านเองมักจะไม่ได้มีประสบการณ์หรือความชำนาญในเรื่องการก่อสร้างมากนัก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความความคลาดเคลื่อนในประเด็นที่ตกลงกัน (และส่วนใหญ่ท่านมักจะเสียเปรียบ) วิศวกรที่ปรึกษาทำงานนี้แทนท่านได้ โดยการติดต่อพูดคุยและประสานงานให้ท่านในประเด็นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ตรวจสอบบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการเซ็นต์รับโอน

  การตรวจสอบบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการรับโอนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่ผู้รับเหมาจะหมดความรับผิดชอบจากงานของท่าน วิศวกรที่ปรึกษาจะช่วยตรวจสอบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อหาความบกพร่อง และแจ้งให้ผู้รับเหมาทำการแก้ไข เสร็จแล้วตรวจสอบอีกครั้งจนแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงแจ้งให้ท่านเซ็นต์รับโอนได้อย่างสบายใจ เพื่อให้ท่านได้บ้านที่สมบูรณ์แบบตรงความต้องการอย่างแท้จริง

หัวหน้าทีมของเราเป็นวุฒิวิศวกรโยธา

เนื่องด้วยความหลากหลายของโครงการก่อสร้าง ทั้งในส่วนประเภทของงานและขนาดของงาน การให้คำปรึกษาในเรื่องงานก่อสร้างจึงมีข้อจำกัดสำหรับบางบริษัทหรือสำหรับวิศวกรหลายคน เพราะกฎหมายอนุญาตให้วิศวกรสามารถรับงานได้ตามระดับที่มีเท่านั้น

ไม่ใช่ปัญหาสำหรับทีมงานยูสมาร์ทดีไซน์ เพราะ "เรามีทีมงานเป็นวุฒิวิศวกรโยธา ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดในสายงานโยธา" โดยคุณนวพล บัวอินทร์ วุฒิวิศวกรโยธา เราจึงสามารถดูแลลูกค้าทุกท่านได้ตามหลักวิชาชีพและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขนาดเล็กมูลค่าเพียงไม่กี่แสนบาทหรือโครงการของท่านจะมีขนาดใหญ่มูลค่าเป็นพันล้านบาท เราให้คำปรึกษาได้!

ดูประวัติคุณนวพล คลิก!

แม้แต่วิศวกรและผู้รับเหมายังต้องปรึกษาเรา!

คุณยศวริศ รัตนธนานุกูล

ผมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับ ที่ตัดสินใจเลือกใช้ทีมงาน UsmartDesign.com เนื่องจากมีความเป็นมืออาชีพ ให้คำปรึกษาได้ตรงประเด็น ทั้งในเรื่องของหลักวิศวกรรม ขั้นตอนการก่อสร้างและงบประมาณที่เหมาะสม ส่งงานได้ตรงเวลาและครบถ้วนตามที่ตกลงไว้

งานที่ปรึกษา ได้แก่ งานออกแบบทั้งส่วนงานโครงสร้างถาวรและโครงสร้างชั่วคราว งานก่อสร้างที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการก่อสร้าง ผมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ได้รับการตอบรับดีลูกค้ามีความพึงพอใจ

สิ่งที่อยากให้ปรับปรุง อยากให้เพิ่มทีมงานให้มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มีงานมากขึ้น เลยต้องรอคิวหน่อย ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพสูง ให้คำปรึกษาครบถ้วนและรอบด้านในงานนั้นๆและสิ่งสำคัญที่สุดคือมีความตรงต่อเวลา และราคาไม่แพงสมเหตุสมผลกับคุณภาพงานที่ได้รับ

คุณยศวริศ รัตนธนานุกูล กรรมการผู้จัดการ บ.เจซีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด
คุณสัญญา สิทธิพรพันธ์

โดยส่วนตัวแล้วผมเองก็เป็นวิศวกรโยธาครับ มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง และควบคุมโครงการก่อสร้างดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง

ปัญหาที่ผมพบในงานที่ผมทำคือ ปัญหาทางวิศวกรรมบางอย่างที่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงลึกและเฉพาะทาง เช่น ปัญหาเรื่องดิน ปัญหาเรื่องโครงสร้าง ปัญหาเรื่องการออกแบบเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งผมเองแม้จะมีความรู้ทางด้านนี้แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทีมงาน UsmartDesign.com เป็นน้องๆวิศวกรที่ผมเคยได้ร่วมงานด้วย และเห็นว่าเป็นทีมงานที่ปรึกษางานก่อสร้างที่มีฝีมือและมีประสบการณ์สูง ผมจึงตัดสินใจเลือกใช้บริการจากที่นี่อยู่บ่อยครั้ง เพราะนอกจากความสามารถและทักษะที่มีมากแล้ว ผลงานที่ได้อยู่ในระดับที่ดีมาก คือ แก้ปัญหางานก่อสร้างได้ทุกเรื่องจริงๆ ดังนั้น หากท่านมีปัญหาเรื่องงานก่อสร้างแล้ว ผมแนะนำให้ ติดต่อทีมนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ

คุณสัญญา สิทธิพรพันธ์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง บ.เอส ทู เค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
คุณสุภโชค สุกใส

ผมเป็นวิศวกรทำงานในบริษัทก่อสร้างครับ ดูแลโครงการก่อสร้างต่างๆให้กับบริษัท งานที่ปรึกษากับทีมงานยูสมาร์ทดีไซน์ คือ งานออกแบบโครงสร้าง เพราะมีอยู่ในหลายกรณีที่ความต้องการของลูกค้าหรือเจ้าของงานค่อนข้างพิเศษ เช่น ห้องที่มีเสาน้อยหรือไม่มีเสาขวาง ซึ่งต้องอาศัยทักษะการออกแบบขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการออกแบบโครงสร้าง เนื่องจากสิ่งสำคัญที่สุดของสิ่งปลูกสร้างอย่างหนึ่ง คือ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ครับ

ทีมงานยูสมาร์ทดีไซน์เป็นทีมงานมืออาชีพ ทำสิ่งที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย แถมยังประหยัดงบก่อสร้าง ก่อสร้างจริงได้ง่าย และปลอดภัยต่อผู้ก่อสร้างและผู้ใช้อีกด้วยครับ

คุณสุภโชค สุกใส วิศวกรโครงการ บริษัทชาร์เตอร์-นิช จำกัด
คุณจตุพร เพ็งใย

ต้องขอออกตัวก่อนว่า ตอนนี้ไม่ได้ทำงานสายวิศวกรรมแล้วครับ แต่เคยได้ร่วมงานกับทีมงานยูสมาร์ทดีไซน์ ในส่วนของการปรึกษางานออกแบบโครงสร้าง เพราะความต้องการของนายจ้างแต่ละคนไม่เหมือนกัน ในบางกรณีจึงมีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยออกแบบบ้างหากโจทย์ปัญหามีความยากกว่าปกติ ซึ่งยูสมาร์ทดีไซน์ตอบโจทย์ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี

งานออกแบบที่ดีนอกจากมีความแข็งแรงและปลอดภัยแล้ว ยังต้องก่อสร้างจริงได้ง่าย ประหยัดเวลาและงบประมาณด้วย ทุกคำตอบเหล่านี้ท่านจะได้รับ หากใช้บริการกับยูสมาร์ทดีไซน์ครับ

คุณจตุพร เพ็งใย อดีตวิศวกรออกแบบโครงสร้าง บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

คำถามที่พบบ่อย

Q : ปรึกษาเรื่องใดได้บ้าง ?

ปรึกษาเรื่องที่เกียวกับงานก่อสร้างได้ทุกเรื่องครับ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไร

Q : ค่าปรึกษาแพงไหม ?

ในหลายๆกรณีถ้าปัญหาไม่ได้สลับซับซ้อนจนเกินไปและใช้เวลาไม่นาน เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีครับ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้เราเป็นที่ปรึกษาตลอดระยะโครงการจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในราคาที่เหมาะสมครับ

Q : นอกจากเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างแล้ว รับงานประเภทอื่นด้วยไหม ?

รับครับ งานซ่อมแซมต่อเติม งานออกแบบ งานตรวจสอบบ้าน คอนโด อาคาร งานเซ็นต์แบบ หรือแม้กระทั่งให้เราหาช่างหรือผู้รับเหมาดีดีมีฝีมือให้ เราก็ช่วยท่านได้ครับ

Q : Usmartdesign อยู่ในรูปแบบของบริษัท ?

พวกเราคือ ทีม freelance ครับ ไม่ได้อยู่ในรูปบริษัท ซึ่งเป็นข้อดีแก่ผู้บริโภค คือ ราคาจะค่อนข้างถูกกว่าการจ้างงานบริษัทครับ

Q : ทีมงานมีคุณภาพและประสบการณ์แค่ไหน ?

ทีมงานแต่ละคนไม่เพียงจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ยังมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างและสายงานออกแบบมาอย่างโชกโชนเป็น 10 ปี ทั้งงานขนาดเล็กมูลค่า 2-3 ล้านจนถึงงานขนาดใหญ่มูลค่า 100 - 1,000 ล้าน โดยอยู่ในส่วนงานของบริษัทเอกชนและราชการครับ

Q : เชื่อถือได้แค่ไหน ?

เราทำงานโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตและความมีจริยธรรมครับ ดังนั้น ทุกอย่างที่เราให้คำปรึกษาแก่ท่านไป ท่านจะต้องได้ประโยชน์จริงในราคาที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านเอง ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาครับ

ทุกปัญหางานก่อสร้างวิศวกรที่ปรึกษามีทางออก

"วิศวกรที่ปรึกษาช่วยท่านได้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง ตั้งแต่การเริ่มเคลียร์พื้นที่ ถมดิน การออกแบบบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง การเลือกผู้รับเหมา การทำสัญญาก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบก่อนเซ็นต์รับ จนท่านได้บ้านหรือสิ่งปลูกสร้างในฝันอย่างสมบูรณ์แบบ วิศวกรก่อสร้างชำนาญการของเราจะช่วยแก้ทุกปัญหาและตอบทุกข้อสงสัย ท่านสามารถปรึกษาได้ตลอดเหมือนมีโค้ชหรือพี่เลี้ยงข้างกาย ช่วยให้กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสร้างเสร็จราบรื่น ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการและพอเหมาะกับงบประมาณที่ท่านมี"

arrow
ปรึกษาวิศวกรตอนนี้!